Menu
A+ A A-

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE Z ZAKRESU STABILIZACJI

NARUSZONYCH KONSTRUKCJI

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że  Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu organizuje Szkolenie specjalistyczne z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcji w terminie: 19 – 23 listopada 2018 roku.

Szkolenie ma na celu przygotowanie ratownika do wykonywania zadań z zakresu stabilizacji elementów konstrukcji budowlanych, instalacji i urządzeń.

Program szkolenia dostępny jest na stronie internetowej KG PSP pod adresem http://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/Zakr_es_specjalistyczny

Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania się na ww. szkolenie jest zarejestrowanie się na stronie  internetowej http://szkolenia.sapsp.pl

Rejestracja na stronie internetowej możliwa będzie do dnia 22 października lub do wyczerpania miejsc.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie zostanie opublikowana w zakładce „Komunikaty” w dniu 23 października 2018 roku. Po opublikowaniu ww. listy możliwe będzie pobranie z tej zakładki karty zgłoszenia.

Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia należy wysłać faksem na nr 18 448 60 86 lub na adres e-mail: asolinska@sapsp.pl do dnia 29 października.

BRAK WYSŁANIA KARTY ZGŁOSZENIA W PODANYM TERMINIE BĘDZIE RÓWNOZNACZNY Z REZYGNACJĄ UDZIAŁU W PRZEDMIOTOWYM SZKOLENIU

Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do dostarczenia w dniu rozpoczęcia szkolenia:

1. oryginału karty zgłoszenia,

2. oryginału karty skierowania (stanowiącej załącznik nr 1 do ww. programu szkolenia).

Funkcjonariusze PSP ponoszą jedynie koszt zakwaterowania i wyżywienia liczony według stawek delegacyjnych w wysokości 330,00 od osoby.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość (po wcześniejszej telefonicznej informacji) przyjazdu uczestników w dniu poprzedzającym szkolenia tj. 18.11 br.za co zostanie naliczona dodatkowa kwota według stawki delegacyjnej w wysokości 45,00 zł od osoby.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowego szkolenia udziela st. bryg. Robert Kłębczyk pod numerem telefonu 608 387 811.

Rejestracja na to szkolenie nie jest już możliwa.

Termin szkolenia: 19-11-2018 0:00
Koniec szkolenia: 23-11-2018 0:00
Rejestracja możliwa do: 22-10-2018 0:00
Ilość miejsc: 24
Zajętych miejsc: 24
Wolnych miejsc: 0

SZKOLENIE Z ZAKRESU TOPOGRAFII

ORAZ SYSTEMU GLOBALNEJ LOKALIZACJI SATELITARNEJ (GPS)

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że w dniach 04-07 grudnia 2018 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu organizowane jest Szkolenie z zakresu topografii oraz systemu globalnej lokalizacji satelitarnej (GPS).

Tematyka szkolenia obejmuje wykorzystanie znajomości topografii, urządzeń GPS oraz oprogramowania w działaniach ratowniczych. Zajęcia odbywają się zarówno w formie teoretycznej, jak i praktycznej (ćwiczenia w terenie).

Program ww. szkolenia dostępny jest na stronie internetowej KG PSP pod adresem: http://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/Zakr_es_specjalistyczny

Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania się na ww. szkolenie jest zarejestrowanie się formie elektronicznej na stronie internetowej http://szkolenia.sapsp.pl

Rejestracja na stronie internetowej możliwa będzie do dnia 16 listopada.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie (24 osoby) zostanie udostępniona w zakładce „Komunikaty” w dniu 19 listopada 2018 roku. W przypadku dużej ilości chętnych, oprócz kolejności zgłoszeń, pierwszeństwo w kwalifikacji mają funkcjonariusze PSP, kolejno strażacy OSP w KSRG, a następnie pozostałych OSP.

Po opublikowaniu ww. listy możliwe będzie pobranie z w/w zakładki karty zgłoszenia.

Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia należy wysłać faksem na  nr 18 448 60 86 do dnia 26 listopada.

Osoby z OSP KSRG dodatkowo zobowiązane są do dostarczenia wraz z kartą zgłoszenia zaświadczenia (do pobrania w zakładce „Komunikaty" od dnia 19 listopada), że są członkami OSP będącej w KSRG, biorącymi bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, podpisane przez właściwego terenowo Komendanta Miejskiego / Powiatowego PSP.

Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do dostarczenia w dniu rozpoczęcia szkolenia:

1. oryginału karty zgłoszenia,

2. oryginału zaświadczenia (dot. osób z OSP).

W przypadku większej ilości osób z jednostki organizacyjnej powinny się one znaleźć na jednej – wspólnej karcie zgłoszenia.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Funkcjonariusze PSP oraz osoby z OSP będącej w KSRG ponoszą jedynie koszt zakwaterowania i wyżywienia liczony według stawek delegacyjnych w wysokości 255,00 zł od osoby.

Koszt uczestnictwa dla osób z OSP spoza KSRG wynosi 600,00 zł od osoby.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość (po wcześniejszej telefonicznej informacji) przyjazdu uczestników w dniu poprzedzającym szkolenie tj. 03.12.2018 r., za co zostanie naliczona dodatkowa opłata według stawki delegacyjnej w wysokości 45,00 zł od osoby.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowego szkolenia udziela bryg. Tomasz Traciłowski pod numerem telefonu (18) 448 60 81.

Rejestracja na to szkolenie nie jest już możliwa.

Termin szkolenia: 04-12-2018 0:00
Koniec szkolenia: 07-12-2018 0:00
Rejestracja możliwa do: 16-11-2018 0:00
Ilość miejsc: 50
Zajętych miejsc: 13
Wolnych miejsc: 37

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu organizowane jest w dniach 15 – 17 kwietnia 2019 roku Szkolenie specjalistyczne z zakresu segregacji w wypadkach mnogich
i masowych.

Szkolenie adresowane jest do funkcjonariuszy PSP

Program ww. szkolenia dostępny jest na stronie internetowej KG PSP pod adresem: http://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/Ratownictwomedyczne/Szkolenieinstruktorów.

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na młodszych instruktorów/instruktorów ratownictwa medycznego w KSRG do realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego w zdarzeniach masowych i mnogich.

Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania się na ww. szkolenie jest zarejestrowanie się w formie elektronicznej na stronie internetowej http://szkolenia.sapsp.pl

Rejestracja na stronie internetowej możliwa będzie do dnia 30 marca.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenia (max. 18 osób) zostanie opublikowana w zakładce „Komunikaty” w dniu 2 kwietnia 2019 roku. Po opublikowaniu ww. listy możliwe będzie pobranie z tej zakładki karty zgłoszenia. Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia należy wysłać faksem na nr 12 681 98 69 do dnia 8 kwietnia lub na e-mail: egorska@sapsp.pl

Ponadto każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do dostarczenia w dniu rozpoczęcia szkolenia: oryginału karty skierowania i oryginału karty zgłoszenia.

Funkcjonariusze PSP ponoszą jedynie koszt zakwaterowania i wyżywienia liczony według stawek delegacyjnych w wysokości 165,00 złod osoby.

Każda osoba przyjeżdżająca na szkolenie powinna stawić się w dniu 15 kwietnia do godz. 13:00. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu, ul. Węgierska 188 h.

Ponadto uczestnicy na szkolenie powinni zabrać ze sobą pełne wyposażenie osobiste strażaka.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowego szkolenia udziela bryg. Mariusz Chomoncik pod numerem telefonu 604 975 913, e-mail: mchomoncik@sapsp.pl.

Rejestracja na to szkolenie nie jest już możliwa.

Termin szkolenia: 15-04-2019 0:00
Koniec szkolenia: 17-04-2019 0:00
Rejestracja możliwa do: 30-03-2019 0:00
Ilość miejsc: 30
Zajętych miejsc: 30
Wolnych miejsc: 0

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że w dniach 23-26 kwietnia 2019 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu organizowane jest Szkolenie z zakresu topografii oraz systemu globalnej lokalizacji satelitarnej (GPS).

Tematyka szkolenia obejmuje wykorzystanie znajomości topografii, urządzeń GPS oraz oprogramowania w działaniach ratowniczych. Zajęcia odbywają się zarówno w formie teoretycznej, jak i praktycznej (ćwiczenia w terenie).

Program ww. szkolenia dostępny jest na stronie internetowej KG PSP pod adresem: http://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/Zakr_es_specjalistyczny

Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania się na ww. szkolenie jest zarejestrowanie się w formie elektronicznej na stronie internetowej http://szkolenia.sapsp.pl

Rejestracja na stronie internetowej możliwa będzie do dnia 10 kwietnia.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie (24 osoby) zostanie udostępniona w zakładce „Komunikaty” w dniu 11 kwietnia 2019 roku. Po opublikowaniu ww. listy możliwe będzie pobranie z tej zakładki karty zgłoszenia. Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia należy wysłać faksem na nr 12 681 98 69 lub na adres email: egorska@sapsp.pl do dnia 17 kwietnia.

Ponadto uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia w dniu rozpoczęcia szkolenia oryginału karty zgłoszenia. W przypadku większej ilości osób z tej samej jednostki organizacyjnej, powinny się one znaleźć na jednej – wspólnej karcie zgłoszenia.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń oraz przynależność organizacyjna (w kolejności: PSP, OSP w KSRG, pozostałe OSP).

Funkcjonariusze PSP oraz strażacy OSP w KSRG (po wypełnieniu stosownego zaświadczenia – do pobrania w zakładce „Komunikaty”) ponoszą jedynie koszt zakwaterowania i wyżywienia liczony według stawek delegacyjnych, w wysokości 240,00 od osoby. Koszt dla uczestników z pozostałych OSP wynosi 600,00 zł.

Szkolenie rozpoczyna się w dniu 23.04.2019 r. o godz. 11:00.

Równocześnie informujemy, że ze względu na termin (tuż po świętach Wielkanocnych) nie ma możliwości przyjazdu i zakwaterowania w dniu poprzedzającym szkolenie.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowego szkolenia udziela bryg. Tomasz Traciłowski pod numerem telefonu 12 681 98 52.

Rejestracja na to szkolenie nie jest już możliwa.

Termin szkolenia: 23-04-2019 0:00
Koniec szkolenia: 26-04-2019 0:00
Rejestracja możliwa do: 10-04-2019 0:00
Ilość miejsc: 50
Zajętych miejsc: 29
Wolnych miejsc: 21