Menu

Komunikaty

Lista zakwalifikowanych na szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych w terminie 15-17.10.2018 r.

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE Z ZAKRESU OBSŁUGI ELEKTRONICZNYCH URZĄDZEŃ DO LOKALIZACJI OSÓB ZASYPANYCH

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu organizuje w dniach 15 – 17 października 2018 roku Szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych.

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchacza do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych podczas awarii i katastrof z wykorzystaniem elektronicznych urządzeń służących do lokalizacji osób zasypanych na skutek zawałów.

Program ww. szkolenia dostępny jest na stronie internetowej KG PSP pod adresem: http://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/Zakr_es_specjalistyczny

Na przedmiotowe szkolenie zakwalifikowane zostały osoby z n/w jednostek organizacyjnych PSP zgodnie z rozdziałem miejsc przedstawionym w piśmie znak:         BS-I-0754/39-3/18 z dnia 17 kwietnia 2018 roku:

▪ KP PSP Lubin                        – 2 osoby

▪ KM PSP Płock                       – 5 osób

▪ KM PSP Gdańsk                   – 2 osoby

▪ KP PSP Tarnowskie Góry     – 5 osób

▪ KM PSP Łódź                        – 3 osoby

Na stronie internetowej http://szkolenia.sapsp.pl w zakładce „Komunikaty” od dnia 18 września możliwe będzie pobranie karty zgłoszenia na przedmiotowe szkolenie.

Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia należy wysłać faksem na nr 18 448 60 86 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września.

Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do dostarczenia w dniu rozpoczęcia szkolenia:

  1.  oryginału karty zgłoszenia,
  2.  oryginału karty skierowania (stanowiącej załącznik nr 1 do ww. programu szkolenia).

Funkcjonariusze PSP ponoszą jedynie koszt zakwaterowania i wyżywienia liczony według stawek delegacyjnych.

W związku z powyższym koszt udziału jednej osoby w szkoleniu specjalistycznym z zakresu obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych wynosi 172,50 zł.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość (po wcześniejszej telefonicznej informacji) przyjazdu uczestników w dniu poprzedzającym szkolenie tj. 14.10.2018 r. za co zostanie naliczona dodatkowa kwota według stawki delegacyjnej w wysokości 45,00 zł od osoby.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowego szkolenia udziela bryg. Robert Kłębczyk pod numerem telefonu 608 387 811.

Czytaj dalej...

Lista zakwalifikowanych na szkolenie specjalistyczne z zakresu organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych i technik ratowniczych w działaniach SGPR w terminie 11-15.10.2018 r.

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE Z ZAKERESU

ORGANIZACJI DZIAŁAŃ POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH

I TECHNIK RATOWNICZYCH W DZIAŁANIACH SGPR

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu organizuje w dniach  11 – 15 października 2018 roku Szkolenie specjalistyczne z zakresu organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych i technik ratowniczych w działaniach SGPR.

Przedmiotowe szkolenie jest wymagane dla strażaków ratowników, którzy mają zostać włączeni do struktur specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej.

Ukończenie szkolenia uprawnia do rozpoczęcia cyklu szkoleń specjalistycznych z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych.

Program ww. szkolenia dostępny jest na stronie internetowej KG PSP pod adresem: http://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/Zakr_es_specjalistyczny

Na przedmiotowe szkolenie zakwalifikowane zostały osoby z n/w jednostek organizacyjnych PSP zgodnie z rozdziałem miejsc przedstawionym w piśmie znak:      BS-I-0754/39-3/18 z dnia 17 kwietnia 2018 roku:

▪ KM PSP Warszawa                 – 3 osoby

▪ KP PSP Lubin                           – 2 osoby

▪ KM PSP Nowy Sącz                – 1 osoba

▪ KM PSP Płock                          – 5 osób

▪ KM PSP Gdańsk                      – 2 osoby

▪ KM PSP Łódź                           – 3 osoby

Na stronie internetowej http://szkolenia.sapsp.pl w zakładce „Komunikaty” od dnia 18 września możliwe będzie pobranie karty zgłoszenia na przedmiotowe szkolenie.

Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia należy wysłać faksem na nr 18 448 60 86 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września.

Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do dostarczenia w dniu rozpoczęcia szkolenia:

1. oryginału karty zgłoszenia,

2. oryginału karty skierowania (stanowiącej załącznik nr 1 do ww. programu szkolenia).

Funkcjonariusze PSP ponoszą jedynie koszt zakwaterowania i wyżywienia liczony według stawek delegacyjnych.

W związku z powyższym koszt udziału jednej osoby w szkoleniu specjalistycznym z zakresu organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych i technik ratowniczych w działaniach SGPR wynosi 307,50 zł.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość (po wcześniejszej telefonicznej informacji) przyjazdu uczestników w dniu poprzedzającym szkolenie tj. 10.10.2018 r. za co zostanie naliczona dodatkowa kwota według stawki delegacyjnej w wysokości 45,00 zł od osoby.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowego szkolenia udziela bryg. Robert Kłębczyk pod numerem telefonu 608 387 811.

Czytaj dalej...

Lista zakwalifikowanych na szkolenie specjalistyczne z zakresu stabilizacji wykopów i zasypów ziemnych w dniach 17-21.09.2018 r.

LISTA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PSP

ZAKWALIFIKOWANYCH NA „SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE Z ZAKRESU STABILIZACJI WYKOPÓW I ZASYPÓW ZIEMNYCH”:

 

Lp. Jednostka organizacyjna PSP Ilość osób
1. KM PSP Jastrzębie-Zdrój 3
2. KM PSP Kielce 6
3. KM PSP Wałbrzych 4
4. KM PSP Nowy Sącz 1
5. SA PSP Kraków 2

 

Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do dostarczenia w dniu rozpoczęcia szkolenia:

  1. oryginału karty zgłoszenia,
  2. oryginału karty skierowania (stanowiącej załącznik nr 1 do programu szkolenia).

Funkcjonariusze PSP ponoszą jedynie koszt zakwaterowania i wyżywienia liczony według stawek delegacyjnych w wysokości 330,00 zł od osoby.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość (po wcześniejszej telefonicznej informacji) przyjazdu uczestników w dniu poprzedzającym szkolenie tj. 16.09 br. za co zostanie naliczona dodatkowa kwota według stawki delegacyjnej w wysokości 45,00 zł od osoby.

Czytaj dalej...

Lista zakwalifikowanych na szkolenie specjalistyczne z zakresu elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych w terminie 28-30.09.2018 r.

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE Z ZAKRESU OBSŁUGI ELEKTRONICZNYCH URZĄDZEŃ DO LOKALIZACJI OSÓB ZASYPANYCH

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że na terenie Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu organizowane jest w dniach 28 – 30 września 2018 roku Szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych.

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchacza do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych podczas awarii i katastrof z wykorzystaniem elektronicznych urządzeń służących do lokalizacji osób zasypanych na skutek zawałów.

Program ww. szkolenia dostępny jest na stronie internetowej KG PSP pod adresem: http://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/Zakr_es_specjalistyczny

Na przedmiotowe szkolenie zakwalifikowane zostały osoby z n/w jednostek organizacyjnych PSP zgodnie z rozdziałem miejsc przedstawionym w piśmie znak: BS-I-0754/39-3/18 z dnia 17 kwietnia 2018 roku:

▪ KW PSP Toruń                      – 4 osoby

▪ KM PSP Warszawa               – 3 osoby

▪ KM PSP Wałbrzych               – 2 osoby

▪ KM PSP Poznań                    – 2 osoby

▪ KM PSP Nowy Sącz             – 2 osoby

▪ KM PSP Jastrzębie-Zdrój      – 4 osoby

Na stronie internetowej http://szkolenia.sapsp.pl w zakładce „Komunikaty” od dnia 29 sierpnia możliwe będzie pobranie karty zgłoszenia na przedmiotowe szkolenie.

Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia należy wysłać faksem na nr 18 448 60 86 do dnia 10 września.

Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do dostarczenia w dniu rozpoczęcia szkolenia:

  1. oryginału karty zgłoszenia,
  2. oryginału karty skierowania (stanowiącej załącznik nr 1 do ww. programu szkolenia).

Funkcjonariusze PSP ponoszą jedynie koszt zakwaterowania i wyżywienia liczony według stawek delegacyjnych.

W związku z powyższym koszt udziału jednej osoby w szkoleniu specjalistycznym z zakresu obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych wynosi 172,50 zł.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość (po wcześniejszej telefonicznej informacji) przyjazdu uczestników w dniu poprzedzającym szkolenie tj. 27.09.2018 r. za co zostanie naliczona dodatkowa kwota według stawki delegacyjnej w wysokości 45,00 zł od osoby.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowych szkolenia udziela bryg. Robert Kłębczyk pod numerem telefonu 601 425 211.

Czytaj dalej...

Lista zakwalifikowanych na szkolenie specjalistyczne z zakresu organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych i technik ratowniczych w działaniach SGPR w terminie 24-28.09.2018 r.

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE Z ZAKERESU

ORGANIZACJI DZIAŁAŃ POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH

I TECHNIK RATOWNICZYCH W DZIAŁANIACH SGPR

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że na terenie Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu organizowane jest w dniach 24 – 28 września 2018 roku Szkolenie specjalistyczne z zakresu organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych i technik ratowniczych w działaniach SGPR.

Przedmiotowe szkolenie jest wymagane dla strażaków ratowników, którzy mają zostać włączeni do struktur specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej.

Ukończenie szkolenia uprawnia do rozpoczęcia cyklu szkoleń specjalistycznych z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych.

Program ww. szkolenia dostępny jest na stronie internetowej KG PSP pod adresem: http://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/Zakr_es_specjalistyczny

Na ww. szkolenie zakwalifikowane zostały osoby z n/w jednostek organizacyjnych PSP zgodnie z rozdziałem miejsc przedstawionym w piśmie znak: BS-I-0754/39-3/18 z dnia 17 kwietnia 2018 roku:

▪ KW PSP Toruń                         – 4 osoby

▪ KM PSP Warszawa                 – 3 osoby

▪ KM PSP Wałbrzych                 – 2 osoby

▪ KM PSP Poznań                      – 1 osoba

▪ KM PSP Nowy Sącz                – 2 osoby

▪ KM PSP Jastrzębie-Zdrój        – 4 osoby

Na stronie internetowej http://szkolenia.sapsp.pl w zakładce „Komunikaty” od dnia 29 sierpnia możliwe będzie pobranie karty zgłoszenia na przedmiotowe szkolenie.

Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia należy wysłać faksem na nr 18 448 60 86 do dnia 10 września.

Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do dostarczenia w dniu rozpoczęcia szkolenia:

  1.  oryginału karty zgłoszenia,
  2.  oryginału karty skierowania (stanowiącej załącznik nr 1 do ww. programu szkolenia).

Funkcjonariusze PSP ponoszą jedynie koszt zakwaterowania i wyżywienia liczony według stawek delegacyjnych.

W związku z powyższym koszt udziału jednej osoby w szkoleniu specjalistycznym z zakresu organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych i technik ratowniczych w działaniach SGPR wynosi 307,50 zł.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość (po wcześniejszej telefonicznej informacji) przyjazdu uczestników w dniu poprzedzającym szkolenie tj. 23.09.2018 r. za co zostanie naliczona dodatkowa kwota według stawki delegacyjnej w wysokości 45,00 zł od osoby.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowych szkolenia udziela bryg. Robert Kłębczyk pod numerem telefonu 601 425 211.

Czytaj dalej...

Lista jednostek organizacyjnych PSP zakwalifikowanych na „Szkolenie z zakresu topografii oraz systemu globalnej lokalizacji satelitarnej (GPS)” organizowane w terminie 04–07 września 2018 r.

L.p. Nazwa  jednostki                                              
Liczba osób  
 
 
1. KM PSP Nowy Sącz 4  
2. KM PSP Jastrzębie-Zdrój 3  
3. KM PSP m. stołecznego Warszawy 3  
4. KP PSP Piła 2  
5. KP PSP Kościan 2  
6. KM PSP Jelenia Góra 1  
7. KM PSP Kraków 3  
8. KP PSP Lwówek Śląski 2  
9. KW PSP Olsztyn 2  
10. KP PSP Śrem 3  
11. KM PSP Łódź 3  

W załączeniu do pobrania Karta Zgłoszenia

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS