Menu

Komunikaty

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA SZKOLENIE Z ZAKRESU TOPOGRAFII I SYSTEMÓW GLOBALNEJ LOKALIZACJI SATELITARNEJ (GPS) 10-13.10.2017R.

Szkolenie z zakresu topografi i systemu globalnej lokalizacji satelitarnej (GPS) rozpocznie się w dniu 10 października 2017r. o  godz. 9.00 w Wydziale Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu (ul.Węgierska 188H).

Uczestnicy szkolenia proszeni są o przywiezienie ze sobą laptopów przydatnych podczas pracy z oprogramowaniem.

Uczestnicy którzy posiadają GPS oraz kompas mogą korzystać ze swojego sprzętu podczas przedmiotowego szkolenia.

Każdy uczestnik powinien posiadać odpowiedni ubiór przystowany do zajęć praktycznych w terenie.

Poniżej lista osób zakwalifikowanych na przedmiotowe szkolenie.

 

Lp.   Jednostka organizacyjna PSP
 1.  
2 osoby KW PSP Olsztyn
 1.  
1 osoba KP PSP Głubczyce
 1.  
3 osoby KP PSP Kościerzyna
 1.  
2 osoby KP PSP Nidzica
 1.  
1 osoba KW PSP Lublin
 1.  
1 osoba KM PSP Chełm
 1.  
1 osoba KP PSP Złotoryja
 1.  
2 osoby KM PSP Legnica
 1.  
2 osoba KM PSP Jastrzębie Zdrój
 1.  
2 osoba KM PSP Zielona Góra
 1.  
6 osób KM PSP Nowy Sącz
 1.  
3 osoby OSP „Jarogniewice” Zielona Góra
 1.  
4 osoby OSP Mnich
Czytaj dalej...

Informacje i wykaz osób zakwalifikowanych na SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW PSÓW RATOWNICZYCH 31.07-03.08.2017r. - Nowy Sącz

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW PSÓW RATOWNICZYCH

Wykaz osób przyjętych na szkolenie zawiera lista:

LP.

Imię i Nazwisko Jednostka
1 Magdalena Szewczyk-Dzido OSP JRS Wrocław
2 Joanna Szumer OSP GPR Wołczkowo
3 Agnieszka Hadrzyńska OSP Siechnice
4 Katarzyna Wodniak OSP Gdańsk
5 Jerzy Herma OSP GRS Kęty

Informacja dla uczestników

Szkolenie rozpoczyna się 31.07 br. o godzinie 9 00 w sali wykładowej WSSGR SA PSP w Nowym Sączu ul. Węgierska 188 H. (wjazd przez bramę główną zakładu SGL CARBON Group Polska SA.    

Można przyjechać w niedzielę 30 lipca w godzinach 1900-2400 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest dokonanie wpłaty oraz dostarczenie wymaganej dokumentacji: (uczestnik może przywieźć ze sobą)

- oryginał skierowanie, zgodny ze wzorem określonym w programie szkolenia

       - kopię orzeczenia komisji lekarskiej lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające

         okresowe badanie lekarskie, aktualne na czas trwania szkolenia,

       - kopię karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub

         zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

         aktualne na czas trwania szkolenia,

- oryginał lub kopię dokumentacji szkoleniowej z pracy instruktora obejmujący okres dwu  

letni, w szkoleniu psów, w ramach Związku Kynologicznego w Polsce lub jednostkach

podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

     - oryginał lub kopię ważnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

    Uczestnik szkolenia musi być wyposażony w sprzęt ochrony osobistej: kask ochronny,

    rękawice ochronne, odzież przeciwdeszczową, buty o wzmocnionej podeszwie,
    a także przybory do pisania
.

    Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest asp. sztab. Krzysztof Gruca tel.kom.        602 179 834

                                                                                        

                      WSSGR SA PSP                                                                                

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS