Menu
A+ A A-

Nadchodzące terminy szkoleń

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu organizowane jest w dniach 15 – 17 kwietnia 2019 roku Szkolenie specjalistyczne z zakresu segregacji w wypadkach mnogich
i masowych.

Szkolenie adresowane jest do funkcjonariuszy PSP

Program ww. szkolenia dostępny jest na stronie internetowej KG PSP pod adresem: http://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/Ratownictwomedyczne/Szkolenieinstruktorów.

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na młodszych instruktorów/instruktorów ratownictwa medycznego w KSRG do realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego w zdarzeniach masowych i mnogich.

Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania się na ww. szkolenie jest zarejestrowanie się w formie elektronicznej na stronie internetowej http://szkolenia.sapsp.pl

Rejestracja na stronie internetowej możliwa będzie do dnia 30 marca.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenia (max. 18 osób) zostanie opublikowana w zakładce „Komunikaty” w dniu 2 kwietnia 2019 roku. Po opublikowaniu ww. listy możliwe będzie pobranie z tej zakładki karty zgłoszenia. Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia należy wysłać faksem na nr 12 681 98 69 do dnia 8 kwietnia lub na e-mail: egorska@sapsp.pl

Ponadto każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do dostarczenia w dniu rozpoczęcia szkolenia: oryginału karty skierowania i oryginału karty zgłoszenia.

Funkcjonariusze PSP ponoszą jedynie koszt zakwaterowania i wyżywienia liczony według stawek delegacyjnych w wysokości 165,00 złod osoby.

Każda osoba przyjeżdżająca na szkolenie powinna stawić się w dniu 15 kwietnia do godz. 13:00. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu, ul. Węgierska 188 h.

Ponadto uczestnicy na szkolenie powinni zabrać ze sobą pełne wyposażenie osobiste strażaka.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowego szkolenia udziela bryg. Mariusz Chomoncik pod numerem telefonu 604 975 913, e-mail: mchomoncik@sapsp.pl.

Rejestracja na to szkolenie nie jest już możliwa.

Termin szkolenia: 15-04-2019 0:00
Koniec szkolenia: 17-04-2019 0:00
Rejestracja możliwa do: 30-03-2019 0:00
Ilość miejsc: 30
Zajętych miejsc: 30
Wolnych miejsc: 0

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że w dniach 23-26 kwietnia 2019 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu organizowane jest Szkolenie z zakresu topografii oraz systemu globalnej lokalizacji satelitarnej (GPS).

Tematyka szkolenia obejmuje wykorzystanie znajomości topografii, urządzeń GPS oraz oprogramowania w działaniach ratowniczych. Zajęcia odbywają się zarówno w formie teoretycznej, jak i praktycznej (ćwiczenia w terenie).

Program ww. szkolenia dostępny jest na stronie internetowej KG PSP pod adresem: http://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/Zakr_es_specjalistyczny

Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania się na ww. szkolenie jest zarejestrowanie się w formie elektronicznej na stronie internetowej http://szkolenia.sapsp.pl

Rejestracja na stronie internetowej możliwa będzie do dnia 10 kwietnia.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie (24 osoby) zostanie udostępniona w zakładce „Komunikaty” w dniu 11 kwietnia 2019 roku. Po opublikowaniu ww. listy możliwe będzie pobranie z tej zakładki karty zgłoszenia. Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia należy wysłać faksem na nr 12 681 98 69 lub na adres email: egorska@sapsp.pl do dnia 17 kwietnia.

Ponadto uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia w dniu rozpoczęcia szkolenia oryginału karty zgłoszenia. W przypadku większej ilości osób z tej samej jednostki organizacyjnej, powinny się one znaleźć na jednej – wspólnej karcie zgłoszenia.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń oraz przynależność organizacyjna (w kolejności: PSP, OSP w KSRG, pozostałe OSP).

Funkcjonariusze PSP oraz strażacy OSP w KSRG (po wypełnieniu stosownego zaświadczenia – do pobrania w zakładce „Komunikaty”) ponoszą jedynie koszt zakwaterowania i wyżywienia liczony według stawek delegacyjnych, w wysokości 240,00 od osoby. Koszt dla uczestników z pozostałych OSP wynosi 600,00 zł.

Szkolenie rozpoczyna się w dniu 23.04.2019 r. o godz. 11:00.

Równocześnie informujemy, że ze względu na termin (tuż po świętach Wielkanocnych) nie ma możliwości przyjazdu i zakwaterowania w dniu poprzedzającym szkolenie.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowego szkolenia udziela bryg. Tomasz Traciłowski pod numerem telefonu 12 681 98 52.

Termin szkolenia: 23-04-2019 0:00
Koniec szkolenia: 26-04-2019 0:00
Rejestracja możliwa do: 10-04-2019 0:00
Ilość miejsc: 50
Zajętych miejsc: 0
Wolnych miejsc: 50