Menu
A+ A A-

Nadchodzące terminy szkoleń

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że w dniach 03-66 grudnia 2019 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu organizowane jest Szkolenie z zakresu topografii oraz systemu globalnej lokalizacji satelitarnej (GPS).

Tematyka szkolenia obejmuje wykorzystanie znajomości topografii, urządzeń GPS oraz oprogramowania w działaniach ratowniczych. Zajęcia odbywają się zarówno w formie teoretycznej, jak i praktycznej (ćwiczenia w terenie).

Program ww. szkolenia dostępny jest na stronie internetowej KG PSP pod adresem: http://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/Zakr_es_specjalistyczny

Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania się na ww. szkolenie jest zarejestrowanie się w formie elektronicznej na stronie internetowej http://szkolenia.sapsp.pl

Rejestracja na stronie internetowej możliwa będzie do dnia 15 listopada.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie (24 osoby) zostanie udostępniona w zakładce „Komunikaty” w dniu 19 listopada 2019 roku. Po opublikowaniu ww. listy możliwe będzie pobranie z tej zakładki karty zgłoszenia. Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia należy wysłać faksem na nr 12 681 98 69 lub na adres email: egorska@sapsp.pl do dnia 25 listopada.

Ponadto uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia w dniu rozpoczęcia szkolenia oryginału karty zgłoszenia. W przypadku większej ilości osób z tej samej jednostki organizacyjnej, powinny się one znaleźć na jednej – wspólnej karcie zgłoszenia.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń oraz przynależność organizacyjna (w kolejności: PSP, OSP w KSRG, pozostałe OSP).

Funkcjonariusze PSP oraz strażacy OSP w KSRG (po wypełnieniu stosownego zaświadczenia – do pobrania w zakładce „Komunikaty”) ponoszą jedynie koszt zakwaterowania i wyżywienia liczony według stawek delegacyjnych, w wysokości 240,00 od osoby. Koszt dla uczestników z pozostałych OSP wynosi 600,00 zł.

Szkolenie rozpoczyna się w dniu 03.12.2019 r. o godz. 9:00 w Nowym Sączu, ul. Węgierska 188h.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość (po wcześniejszej telefonicznej informacji) przyjazdu uczestników w dniu poprzedzającym szkolenie tj. 02.12.2019 r. za co zostanie naliczona dodatkowa kwota według stawki delegacyjnej w wysokości 45,00 zł od osoby.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowego szkolenia udziela bryg. Tomasz Traciłowski pod numerem telefonu 12 681 98 52.

Rejestracja na to szkolenie nie jest już możliwa.

Termin szkolenia: 03-12-2019 0:00
Koniec szkolenia: 06-12-2019 0:00
Rejestracja możliwa do: 15-11-2019 0:00
Ilość miejsc: 24
Zajętych miejsc: 24
Wolnych miejsc: 0