Menu
A+ A A-

Nadchodzące terminy szkoleń

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że na terenie Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu organizowane jest w dniach 09-13 kwietnia 2018 roku Szkolenie specjalistyczne z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcji.

Szkolenie ma na celu przygotowanie ratownika do wykonywania zadań z zakresu stabilizacji elementów konstrukcji budowlanych, instalacji i urządzeń

Program szkolenia dostępny jest na stronie internetowej KG PSP pod adresem http://www.straz.gov.pl/download/1917.pdf

Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania się na ww. szkolenie jest zarejestrowanie się na stronie internetowej http://szkolenia.sapsp.pl oraz wysłanie faksem na nr 18 448 60 86 do dnia 03 kwietnia wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia.

Rejestracja na szkolenie na stronie internetowej do dnia 26 marca lub do wyczerpania miejsc.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie zostanie opublikowana w zakładce „Komunikaty” w dniu 27 marca 2018 roku.

Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do dostarczenia w dniu rozpoczęcia szkolenia oryginałów karty zgłoszenia i karty skierowania.

Funkcjonariusze PSP ponoszą jedynie koszt zakwaterowania i wyżywienia liczony według stawek delegacyjnych w wysokości 330,00 zł od osoby.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość (po wcześniejszej telefonicznej informacji) przyjazdu uczestników w dniu poprzedzającym szkolenie tj. 08.04.2018 r. za co zostanie naliczona dodatkowa kwota według stawki delegacyjnej w wysokości 45,00 zł od osoby.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowego szkolenia udziela bryg. Robert Kłębczyk pod numerem telefonu 608 387 811.

Rejestracja na to szkolenie nie jest już możliwa.

Termin szkolenia: 09-04-2018 8:00
Koniec szkolenia: 13-04-2018 15:00
Rejestracja możliwa do: 26-03-2018 0:00
Ilość miejsc: 24
Zajętych miejsc: 24
Wolnych miejsc: 0

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że na terenie   Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu planowane jest zorganizowanie w dniach  7-11 maja 2018 r. Szkolenie z zakresu ratownictwa na wodach szybkopłynących.

Termin szkolenia: 07-05-2018 0:00
Koniec szkolenia: 11-05-2018 0:00
Ilość miejsc: 24
Zajętych miejsc: 0
Wolnych miejsc: 24

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że na terenie   Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu planowane jest zorganizowanie w dniach 14-18 maja 2018 r. Szkolenie z zakresu ratownictwa na wodach szybkopłynących.

Termin szkolenia: 14-05-2018 0:00
Koniec szkolenia: 18-05-2018 0:00
Ilość miejsc: 24
Zajętych miejsc: 0
Wolnych miejsc: 24

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że na terenie   Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu planowane jest zorganizowanie w dniach 21-25 maja 2018 r. Szkolenie z zakresu ratownictwa na wodach szybkopłynących.

Termin szkolenia: 21-05-2018 0:00
Koniec szkolenia: 25-05-2018 0:00
Ilość miejsc: 24
Zajętych miejsc: 0
Wolnych miejsc: 24

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że na terenie   Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu planowane jest zorganizowanie w dniach 4-8 czerwca 2018 r. Szkolenie z zakresu stabilizacji wykopów i zasypów ziemnych.

Termin szkolenia: 04-06-2018 0:00
Koniec szkolenia: 08-06-2018 0:00
Ilość miejsc: 16
Zajętych miejsc: 0
Wolnych miejsc: 16

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że na terenie   Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu planowane jest zorganizowanie w dniach 11-15 czerwca 2018 r. Szkolenie z zakresu stabilizacji wykopów i zasypów ziemnych.

Termin szkolenia: 11-06-2018 0:00
Koniec szkolenia: 15-06-2018 0:00
Ilość miejsc: 16
Zajętych miejsc: 0
Wolnych miejsc: 16

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że na terenie   Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu planowane jest zorganizowanie w dniach 18-22 czerwca 2018 r. Szkolenie specjalistyczne z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcji.

Termin szkolenia: 18-06-2018 0:00
Koniec szkolenia: 22-06-2018 0:00
Ilość miejsc: 24
Zajętych miejsc: 0
Wolnych miejsc: 24

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że na terenie   Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu planowane jest zorganizowanie w dniach 25-29 czerwca 2018 r. Szkolenie przewodników psów ratowniczych.

Termin szkolenia: 25-06-2018 0:00
Koniec szkolenia: 29-06-2018 0:00
Ilość miejsc: 24
Zajętych miejsc: 0
Wolnych miejsc: 24

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że na terenie   Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu planowane jest zorganizowanie w dniach 2-5 lipca 2018 r. Szkolenie z techniki i taktyki poszukiwań z wykorzystaniem psów ratowniczych.

Termin szkolenia: 02-07-2018 0:00
Koniec szkolenia: 05-07-2018 0:00
Ilość miejsc: 24
Zajętych miejsc: 0
Wolnych miejsc: 24