Menu
A+ A A-

Nadchodzące terminy szkoleń

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że w pierwszej połowie czerwca br. na terenie Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu organizuje  Szkolenie z zakresu stabilizacji wykopów i zasypów ziemnych w terminie: 04-08 czerwca br.

Szkolenie ma na celu przygotowanie słuchacza do wykonywania zadań z zakresu stabilizacji wykopów i zasypów ziemnych.

Szkolenie przeznaczone jest dla członków specjalistycznych grup poszukiwawczo - ratowniczych oraz członków specjalistycznych grup ratownictwa technicznego.

Program ww. szkolenia dostępny jest na stronie internetowej KG PSP pod adresem: http://www.straz.gov.pl/download/3598

Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania się na szkolenie jest zarejestrowanie się w formie elektronicznej na stronie internetowej http://szkolenia.sapsp.pl

Rejestracja na stronie internetowej możliwa będzie do dnia 17 maja lub do wyczerpania miejsc.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie zostanie opublikowana w zakładce „Komunikaty” w dniu 18 maja 2018 roku. Po opublikowaniu listy możliwe będzie pobranie z tej zakładki karty zgłoszenia. Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia należy wysłać faksem na nr 18 448 60 86 do dnia 25 maja.

Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do dostarczenia w dniu rozpoczęcia szkolenia oryginałów karty zgłoszenia i karty skierowania.

Funkcjonariusze PSP ponoszą jedynie koszt zakwaterowania i wyżywienia liczony według stawek delegacyjnych w wysokości 330,00 zł od osoby.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość (po wcześniejszej telefonicznej informacji) przyjazdu uczestników w dniu poprzedzającym szkolenie tj. 03.06 br. za co zostanie naliczona dodatkowa kwota według stawki delegacyjnej w wysokości 45,00 zł od osoby.

Dodatkowych informacji na temat wymienionych szkoleń udziela bryg. Robert Kłębczyk pod numerem telefonu 608 387 811.

Rejestracja na to szkolenie nie jest już możliwa.

Termin szkolenia: 04-06-2018 0:00
Koniec szkolenia: 08-06-2018 0:00
Rejestracja możliwa do: 17-05-2018 0:00
Ilość miejsc: 16
Zajętych miejsc: 16
Wolnych miejsc: 0

 

Rejestracja na to szkolenie nie jest już możliwa.

Termin szkolenia: 11-06-2018 0:00
Koniec szkolenia: 15-06-2018 0:00
Rejestracja możliwa do: 17-05-2018 0:00
Ilość miejsc: 16
Zajętych miejsc: 16
Wolnych miejsc: 0

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że na terenie   Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu planowane jest zorganizowanie w dniach 18-22 czerwca 2018 r. Szkolenie specjalistyczne z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcji.

Termin szkolenia: 18-06-2018 0:00
Koniec szkolenia: 22-06-2018 0:00
Ilość miejsc: 24
Zajętych miejsc: 0
Wolnych miejsc: 24

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że na terenie   Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu planowane jest zorganizowanie w dniach 25-29 czerwca 2018 r. Szkolenie przewodników psów ratowniczych.

Termin szkolenia: 25-06-2018 0:00
Koniec szkolenia: 29-06-2018 0:00
Ilość miejsc: 24
Zajętych miejsc: 0
Wolnych miejsc: 24

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że na terenie   Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu planowane jest zorganizowanie w dniach 2-5 lipca 2018 r. Szkolenie z techniki i taktyki poszukiwań z wykorzystaniem psów ratowniczych.

Termin szkolenia: 02-07-2018 0:00
Koniec szkolenia: 05-07-2018 0:00
Ilość miejsc: 24
Zajętych miejsc: 0
Wolnych miejsc: 24