Menu

Lista zakwalifikowanych na szkolenie z zakresu topografii oraz systemu globalnej lokalizacji satelitarnej (GPS) w terminie 04-07.12.2018 r.

LISTA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKWALIFIKOWANYCH NA

SZKOLENIE Z ZAKRESU TOPOGRAFII

ORAZ SYSTEMU GLOBALNEJ LOKALIZACJI SATELITARNEJ (GPS)

w terminie 04 – 07.12 2018 r.

Lp. Jednostka organizacyjna PSP Ilość osób
1. KP PSP Węgrów 1
2. KP PSP Kościan 2
3. KM PSP m. st. Warszawy 2
4. KW PSP Warszawa 1
5. KP PSP Wolsztyn 2
6. KP PSP Złotoryja 1
7. KM PSP Legnica 4

Przypominamy, że wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia należy wysłać faksem na nr 18 448 60 86 do dnia 26 listopada.

Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do dostarczenia w dniu rozpoczęcia szkolenia oryginału karty zgłoszenia.

W przypadku większej ilości osób z jednostki organizacyjnej powinny się one znaleźć na jednej – wspólnej karcie zgłoszenia.

Funkcjonariusze PSP ponoszą jedynie koszt zakwaterowania i wyżywienia liczony według stawek delegacyjnych w wysokości 255,00 od osoby.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość (po wcześniejszej telefonicznej informacji) przyjazdu uczestników w dniu poprzedzającym szkolenie tj. 03.12.2018 r., za co zostanie naliczona dodatkowa opłata według stawki delegacyjnej w wysokości 45,00 zł od osoby.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowego szkolenia udziela bryg. Tomasz Traciłowski pod numerem telefonu (18) 448 60 81.

Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w szkoleniu proszone są o przywiezienie (w miarę możliwości) odbiorników GPS oraz kompasów.

Równocześnie dla osób zainteresowanych szczegółowym poznaniem oprogramowania służącego do współpracy z urządzeniami GPS zalecane jest przywiezienie laptopów.

Powrót na górę