Menu

Komunikaty

Lista zakwalifikowanych na szkolenie specjalistyczne z zakresu elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych w terminie 28-30.09.2018 r.

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE Z ZAKRESU OBSŁUGI ELEKTRONICZNYCH URZĄDZEŃ DO LOKALIZACJI OSÓB ZASYPANYCH

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że na terenie Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu organizowane jest w dniach 28 – 30 września 2018 roku Szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych.

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchacza do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych podczas awarii i katastrof z wykorzystaniem elektronicznych urządzeń służących do lokalizacji osób zasypanych na skutek zawałów.

Program ww. szkolenia dostępny jest na stronie internetowej KG PSP pod adresem: http://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/Zakr_es_specjalistyczny

Na przedmiotowe szkolenie zakwalifikowane zostały osoby z n/w jednostek organizacyjnych PSP zgodnie z rozdziałem miejsc przedstawionym w piśmie znak: BS-I-0754/39-3/18 z dnia 17 kwietnia 2018 roku:

▪ KW PSP Toruń                      – 4 osoby

▪ KM PSP Warszawa               – 3 osoby

▪ KM PSP Wałbrzych               – 2 osoby

▪ KM PSP Poznań                    – 2 osoby

▪ KM PSP Nowy Sącz             – 2 osoby

▪ KM PSP Jastrzębie-Zdrój      – 4 osoby

Na stronie internetowej http://szkolenia.sapsp.pl w zakładce „Komunikaty” od dnia 29 sierpnia możliwe będzie pobranie karty zgłoszenia na przedmiotowe szkolenie.

Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia należy wysłać faksem na nr 18 448 60 86 do dnia 10 września.

Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do dostarczenia w dniu rozpoczęcia szkolenia:

  1. oryginału karty zgłoszenia,
  2. oryginału karty skierowania (stanowiącej załącznik nr 1 do ww. programu szkolenia).

Funkcjonariusze PSP ponoszą jedynie koszt zakwaterowania i wyżywienia liczony według stawek delegacyjnych.

W związku z powyższym koszt udziału jednej osoby w szkoleniu specjalistycznym z zakresu obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych wynosi 172,50 zł.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość (po wcześniejszej telefonicznej informacji) przyjazdu uczestników w dniu poprzedzającym szkolenie tj. 27.09.2018 r. za co zostanie naliczona dodatkowa kwota według stawki delegacyjnej w wysokości 45,00 zł od osoby.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowych szkolenia udziela bryg. Robert Kłębczyk pod numerem telefonu 601 425 211.

Czytaj dalej...

Lista zakwalifikowanych na szkolenie specjalistyczne z zakresu organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych i technik ratowniczych w działaniach SGPR w terminie 24-28.09.2018 r.

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE Z ZAKERESU

ORGANIZACJI DZIAŁAŃ POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH

I TECHNIK RATOWNICZYCH W DZIAŁANIACH SGPR

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że na terenie Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu organizowane jest w dniach 24 – 28 września 2018 roku Szkolenie specjalistyczne z zakresu organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych i technik ratowniczych w działaniach SGPR.

Przedmiotowe szkolenie jest wymagane dla strażaków ratowników, którzy mają zostać włączeni do struktur specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej.

Ukończenie szkolenia uprawnia do rozpoczęcia cyklu szkoleń specjalistycznych z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych.

Program ww. szkolenia dostępny jest na stronie internetowej KG PSP pod adresem: http://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/Zakr_es_specjalistyczny

Na ww. szkolenie zakwalifikowane zostały osoby z n/w jednostek organizacyjnych PSP zgodnie z rozdziałem miejsc przedstawionym w piśmie znak: BS-I-0754/39-3/18 z dnia 17 kwietnia 2018 roku:

▪ KW PSP Toruń                         – 4 osoby

▪ KM PSP Warszawa                 – 3 osoby

▪ KM PSP Wałbrzych                 – 2 osoby

▪ KM PSP Poznań                      – 1 osoba

▪ KM PSP Nowy Sącz                – 2 osoby

▪ KM PSP Jastrzębie-Zdrój        – 4 osoby

Na stronie internetowej http://szkolenia.sapsp.pl w zakładce „Komunikaty” od dnia 29 sierpnia możliwe będzie pobranie karty zgłoszenia na przedmiotowe szkolenie.

Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia należy wysłać faksem na nr 18 448 60 86 do dnia 10 września.

Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do dostarczenia w dniu rozpoczęcia szkolenia:

  1.  oryginału karty zgłoszenia,
  2.  oryginału karty skierowania (stanowiącej załącznik nr 1 do ww. programu szkolenia).

Funkcjonariusze PSP ponoszą jedynie koszt zakwaterowania i wyżywienia liczony według stawek delegacyjnych.

W związku z powyższym koszt udziału jednej osoby w szkoleniu specjalistycznym z zakresu organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych i technik ratowniczych w działaniach SGPR wynosi 307,50 zł.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość (po wcześniejszej telefonicznej informacji) przyjazdu uczestników w dniu poprzedzającym szkolenie tj. 23.09.2018 r. za co zostanie naliczona dodatkowa kwota według stawki delegacyjnej w wysokości 45,00 zł od osoby.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowych szkolenia udziela bryg. Robert Kłębczyk pod numerem telefonu 601 425 211.

Czytaj dalej...

Lista jednostek organizacyjnych PSP zakwalifikowanych na „Szkolenie z zakresu topografii oraz systemu globalnej lokalizacji satelitarnej (GPS)” organizowane w terminie 04–07 września 2018 r.

L.p. Nazwa  jednostki                                              
Liczba osób  
 
 
1. KM PSP Nowy Sącz 4  
2. KM PSP Jastrzębie-Zdrój 3  
3. KM PSP m. stołecznego Warszawy 3  
4. KP PSP Piła 2  
5. KP PSP Kościan 2  
6. KM PSP Jelenia Góra 1  
7. KM PSP Kraków 3  
8. KP PSP Lwówek Śląski 2  
9. KW PSP Olsztyn 2  
10. KP PSP Śrem 3  
11. KM PSP Łódź 3  

W załączeniu do pobrania Karta Zgłoszenia

Czytaj dalej...

Szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych w dniach 31.08-02.09.2018 r.

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE Z ZAKRESU OBSŁUGI ELEKTRONICZNYCH URZĄDZEŃ DO LOKALIZACJI OSÓB ZASYPANYCH

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że na terenie Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu organizowane jest w dniach 31 sierpnia – 02 września 2018 roku Szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych.

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchacza do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych podczas awarii i katastrof z wykorzystaniem elektronicznych urządzeń służących do lokalizacji osób zasypanych na skutek zawałów.

Program ww. szkolenia dostępny jest na stronie internetowej KG PSP pod adresem: http://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/Zakr_es_specjalistyczny

Na przedmiotowe szkolenie zakwalifikowane zostały osoby z n/w jednostek organizacyjnych PSP zgodnie z rozdziałem miejsc przedstawionym w piśmie znak: BS-I-0754/39-3/18 z dnia 17 kwietnia 2018 roku:

▪ KM PSP Łomża   –  3 osoby

▪ KM PSP Łódź (SGPR)  –  3 osoby

▪ KP PSP Nidzica   –  4 osoby

▪ KP PSP Krosno Odrzańskie (SGPR Krosno Odrzańskie i Strzelce Krajeńskie)  – 4 osoby

▪ KM PSP Nowy Sącz  –  1 osoba

▪ OSP Kęty  –  3 osoby

Na stronie internetowej http://szkolenia.sapsp.pl w zakładce „Komunikaty” od dnia 24 lipca możliwe będzie pobranie karty zgłoszenia na przedmiotowe szkolenia.

Wypełnione i podpisane karty zgłoszenia należy wysłać faksem na nr 18 448 60 86 do dnia 10 sierpnia.

Osoby z OSP dodatkowo zobowiązane są do dostarczenia wraz z kartą zgłoszenia zaświadczenia, że są członkami OSP będącej w KSRG, biorącymi bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, podpisane przez właściwego terenowo Komendanta Miejskiego / Powiatowego.

Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do dostarczenia w dniu rozpoczęcia szkolenia:

1. oryginału karty zgłoszenia,

2. oryginału karty skierowania (stanowiącej załącznik nr 1 do ww. programu szkolenia),

3. oryginału zaświadczenia (dot. osób z OSP)

Funkcjonariusze PSP oraz osoby z OSP będącej w KSRG ponoszą jedynie koszt zakwaterowania i wyżywienia liczony według stawek delegacyjnych.

W związku z powyższym koszt udziału jednej osoby w szkoleniu specjalistycznym z zakresu obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych wynosi 172,50 zł.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość (po wcześniejszej telefonicznej informacji) przyjazdu uczestników w dniu poprzedzającym szkolenie tj. 30.08.2018 r. za co zostanie naliczona dodatkowa kwota według stawki delegacyjnej w wysokości 45,00 zł od osoby.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowych szkoleń udziela bryg. Robert Kłębczyk pod numerem telefonu 601 425 211.

Czytaj dalej...

Szkolenie specjalistyczne z zakresu organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych i technik ratowniczych w działaniach SGPR w dniach 27-31.08.2018 r.

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE Z ZAKERESU

ORGANIZACJI DZIAŁAŃ POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH

I TECHNIK RATOWNICZYCH W DZIAŁANIACH SGPR

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że na terenie Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu organizowane jest w dniach 27 – 31 sierpnia 2018 roku Szkolenie specjalistyczne z zakresu organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych i technik ratowniczych w działaniach SGPR.

Przedmiotowe szkolenie jest wymagane dla strażaków ratowników, którzy mają zostać włączeni do struktur specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej.

Ukończenie szkolenia uprawnia do rozpoczęcia cyklu szkoleń specjalistycznych z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych.

Program ww. szkolenia dostępny jest na stronie internetowej KG PSP pod adresem: http://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/Zakr_es_specjalistyczny

Na ww. szkolenie zakwalifikowane zostały osoby z n/w jednostek organizacyjnych PSP zgodnie z rozdziałem miejsc przedstawionym w piśmie znak: BS-I-0754/39-3/18 z dnia 17 kwietnia 2018 roku:

▪ KM PSP Łomża  – 3 osoby

▪ KM PSP Łódź (SGPR)  – 3 osoby

▪ KP PSP Nidzica  – 4 osoby

▪ KP PSP Krosno Odrzańskie (SGPR Krosno Odrzańskie i Strzelce Krajeńskie)  – 4 osoby

▪ SP PSP Bydgoszcz  – 2 osoby

Na stronie internetowej http://szkolenia.sapsp.pl w zakładce „Komunikaty” od dnia 24 lipca możliwe będzie pobranie karty zgłoszenia na przedmiotowe szkolenie.

Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia należy wysłać faksem na nr 18 448 60 86 do dnia 10 sierpnia.

Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do dostarczenia w dniu rozpoczęcia szkolenia:

1. oryginału karty zgłoszenia,

2. oryginału karty skierowania (stanowiącej załącznik nr 1 do ww. programu szkolenia).

Funkcjonariusze PSP ponoszą jedynie koszt zakwaterowania i wyżywienia liczony według stawek delegacyjnych.

W związku z powyższym koszt udziału jednej osoby w szkoleniu specjalistycznym z zakresu organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych i technik ratowniczych w działaniach SGPR wynosi 307,50 zł.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość (po wcześniejszej telefonicznej informacji) przyjazdu uczestników w dniu poprzedzającym szkolenie tj. 26.08.2018 r. za co zostanie naliczona dodatkowa kwota według stawki delegacyjnej w wysokości 45,00 zł od osoby.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowych szkoleń udziela bryg. Robert Kłębczyk pod numerem telefonu 601 425 211.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS