Menu

Szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych w dniach 31.08-02.09.2018 r.

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE Z ZAKRESU OBSŁUGI ELEKTRONICZNYCH URZĄDZEŃ DO LOKALIZACJI OSÓB ZASYPANYCH

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że na terenie Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu organizowane jest w dniach 31 sierpnia – 02 września 2018 roku Szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych.

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchacza do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych podczas awarii i katastrof z wykorzystaniem elektronicznych urządzeń służących do lokalizacji osób zasypanych na skutek zawałów.

Program ww. szkolenia dostępny jest na stronie internetowej KG PSP pod adresem: http://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/Zakr_es_specjalistyczny

Na przedmiotowe szkolenie zakwalifikowane zostały osoby z n/w jednostek organizacyjnych PSP zgodnie z rozdziałem miejsc przedstawionym w piśmie znak: BS-I-0754/39-3/18 z dnia 17 kwietnia 2018 roku:

▪ KM PSP Łomża   –  3 osoby

▪ KM PSP Łódź (SGPR)  –  3 osoby

▪ KP PSP Nidzica   –  4 osoby

▪ KP PSP Krosno Odrzańskie (SGPR Krosno Odrzańskie i Strzelce Krajeńskie)  – 4 osoby

▪ KM PSP Nowy Sącz  –  1 osoba

▪ OSP Kęty  –  3 osoby

Na stronie internetowej http://szkolenia.sapsp.pl w zakładce „Komunikaty” od dnia 24 lipca możliwe będzie pobranie karty zgłoszenia na przedmiotowe szkolenia.

Wypełnione i podpisane karty zgłoszenia należy wysłać faksem na nr 18 448 60 86 do dnia 10 sierpnia.

Osoby z OSP dodatkowo zobowiązane są do dostarczenia wraz z kartą zgłoszenia zaświadczenia, że są członkami OSP będącej w KSRG, biorącymi bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, podpisane przez właściwego terenowo Komendanta Miejskiego / Powiatowego.

Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do dostarczenia w dniu rozpoczęcia szkolenia:

1. oryginału karty zgłoszenia,

2. oryginału karty skierowania (stanowiącej załącznik nr 1 do ww. programu szkolenia),

3. oryginału zaświadczenia (dot. osób z OSP)

Funkcjonariusze PSP oraz osoby z OSP będącej w KSRG ponoszą jedynie koszt zakwaterowania i wyżywienia liczony według stawek delegacyjnych.

W związku z powyższym koszt udziału jednej osoby w szkoleniu specjalistycznym z zakresu obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych wynosi 172,50 zł.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość (po wcześniejszej telefonicznej informacji) przyjazdu uczestników w dniu poprzedzającym szkolenie tj. 30.08.2018 r. za co zostanie naliczona dodatkowa kwota według stawki delegacyjnej w wysokości 45,00 zł od osoby.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowych szkoleń udziela bryg. Robert Kłębczyk pod numerem telefonu 601 425 211.

Powrót na górę