Menu
A+ A A-

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE Z ZAKRESU STABILIZACJI NARUSZONYCH KONSTRUKCJI 23 - 27.10.2017

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że na terenie   Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu organizowane jest w dniach 23 - 27 października 2017 r. Szkolenie specjalistyczne z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcji.

 

Szkolenie ma na celu przygotowanie ratownika do wykonywania zadań z zakresu stabilizacji elementów konstrukcji budowlanych , instalacji i urządzeń.

Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania na szkolenie jest zarejestrowanie się na stronie internetowej  http://szkolenia.sapsp.pl   oraz wysłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia do dnia 11 października faksem na nr 18 448 60 86 . Wzór karty zgłoszenia jest udostępniony w zakładce „KOMUNIKATY” .

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie zostanie opublikowana w zakładce „KOMUNIKATY” w dniu 12 października 2017 r.

Każdy uczestnik szkolenia powinien spełnić warunki oraz posiadać dokumenty określone w programie szkolenia dostępnym na stronie KG PSP http://www.straz.gov.pl/download/1917.pdf

Ponadto każdy z uczestników zobowiązany jest do dostarczenia w dniu rozpoczęcia szkolenia  oryginału karty zgłoszenia i karty skierowania.   

W przypadku większej ilości osób z jednej jednostki organizacyjnej powinny się one znaleźć na jednej, wspólnej karcie zgłoszenia.

Funkcjonariusze PSP ponosza jedynie koszt zakwaterowania i wyżywienia liczony według stawek delegacyjnych wysokości 330,00 zł od osoby .

Wpłaty dokonać należy na konto Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, nr konta: 41 1010 1270 0060 0213 9134 0000 z dopiskiem Szkolenie nr 461”. W podany koszt wliczone jest wyżywienie i zakwaterowanie uczestników szkolenia.

Istnieje możliwość (po wcześniejszej telefonicznej informacji ) przyjazdu uczestników  w dniu poprzedzającym szkolenie tj. 22.10.2017r. za co zostanie naliczona dodatkowa kwota wg stawki delegacyjnej 45zł/osoba.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowego szkolenia udziela bryg. Robert Kłębczyk – tel. 608 387 811.

Szczegóły dotyczące szkolenia

Termin szkolenia: 23-10-2017 0:00
Koniec szkolenia: 27-10-2017 0:00
Ilość miejsc 24
Zajętych miejsc 24
Wolnych miejsc 0
Rejestracja możliwa do 09-10-2017
Lokalizacja Nowy Sącz