Menu
A+ A A-

Szkolenie specjalistyczne z zakresu stabilizacji wykopów i zasypów ziemnych

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE Z ZAKRESU STABILIZACJI WYKOPÓW I ZASYPÓW ZIEMNYCH

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że na terenie   Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu organizowane jestw dniach 17 – 21 września 2018 roku Szkolenie specjalistyczne z zakresu stabilizacji wykopów i zasypów ziemnych.

Szkolenie ma na celu przygotowanie słuchacza do wykonywania zadań z zakresu stabilizacji wykopów i zasypów ziemnych.

Program ww. szkolenia dostępny jest na stronie internetowej KG PSP pod adresem: http://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/Zakr_es_specjalistyczny

Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania się na ww. szkolenie jest zarejestrowanie się w formie elektronicznej na stronie internetowej http://szkolenia.sapsp.pl

Rejestracja na stronie internetowej możliwa będzie do dnia 31 sierpnia lub do wyczerpania miejsc.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie zostanie opublikowana w zakładce „Komunikaty” w dniu 3 września 2018 roku. Po opublikowaniu ww. listy możliwe będzie pobranie z tej zakładki karty zgłoszenia.

Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia należy wysłać faksem na nr 18 448 60 86do dnia 10 września.

Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do dostarczenia w dniu rozpoczęcia szkolenia:

1. oryginałów karty zgłoszenia,

2. oryginału karty skierowania (stanowiącej załącznik nr 1 do ww. programu szkolenia).

Funkcjonariusze PSP ponoszą jedynie koszt zakwaterowania i wyżywienia liczony według stawek delegacyjnych w wysokości 330,00 zł od osoby.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość (po wcześniejszej telefonicznej informacji) przyjazdu uczestników w dniu poprzedzającym szkolenie tj. 16.09 br. za co zostanie naliczona dodatkowa kwota według stawki delegacyjnej w wysokości 45,00 zł od osoby.

Dodatkowych informacji na temat wymienionych szkoleń udziela bryg. Robert Kłębczyk pod numerem telefonu 608 387 811.

Szczegóły dotyczące szkolenia

Termin szkolenia: 17-09-2018 8:00
Koniec szkolenia: 21-09-2018 15:00
Ilość miejsc 16
Zajętych miejsc 16
Wolnych miejsc 0
Rejestracja możliwa do 31-08-2018
Lokalizacja Nowy Sącz
Rejestracja na to szkolenie nie jest już możliwa.