Menu
A+ A A-

Szkolenie z zakresu topografii oraz systemu globalnej lokalizacji satelitarnej (GPS)

SZKOLENIE Z ZAKRESU TOPOGRAFII

ORAZ SYSTEMU GLOBALNEJ LOKALIZACJI SATELITARNEJ (GPS)

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że w dniach 04-07 września 2018 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu organizowane jest Szkolenie z zakresu topografii oraz systemu globalnej lokalizacji satelitarnej (GPS).

Tematyka szkolenia obejmuje wykorzystanie znajomości topografii, urządzeń GPS oraz oprogramowania w działaniach ratowniczych. Zajęcia odbywają się zarówno w formie teoretycznej, jak i praktycznej (ćwiczenia w terenie).

Program ww. szkolenia dostępny jest na stronie internetowej KG PSP pod adresem: http://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/Zakr_es_specjalistyczny

Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania się na ww. szkolenie jest zarejestrowanie się formie elektronicznej na stronie internetowej http://szkolenia.sapsp.pl

Rejestracja na stronie internetowej możliwa będzie do dnia 17 sierpnia.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie (24 osoby) zostanie udostępniona w zakładce „Komunikaty” w dniu 20 sierpnia 2018 roku. W przypadku dużej ilości chętnych, oprócz kolejności zgłoszeń, pierwszeństwo w kwalifikacji mają funkcjonariusze PSP, kolejno strażacy OSP w KSRG, a następnie pozostałych OSP.

Po opublikowaniu ww. listy możliwe będzie pobranie z w/w zakładki karty zgłoszenia.

Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia należy wysłać faksem na nr 18 448 60 86 do dnia 27 sierpnia.

Osoby z OSP KSRG dodatkowo zobowiązane są do dostarczenia wraz z kartą zgłoszenia zaświadczenia (do pobrania w zakładce „Komunikaty" od dnia 20 sierpnia), że są członkami OSP będącej w KSRG, biorącymi bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, podpisane przez właściwego terenowo Komendanta Miejskiego / Powiatowego PSP.

Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do dostarczenia w dniu rozpoczęcia szkolenia:

1. oryginału karty zgłoszenia,

2. oryginału zaświadczenia (dot. osób z OSP).

W przypadku większej ilości osób z jednostki organizacyjnej powinny się one znaleźć na jednej – wspólnej karcie zgłoszenia.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Funkcjonariusze PSP oraz osoby z OSP będącej w KSRG ponoszą jedynie koszt zakwaterowania i wyżywienia liczony według stawek delegacyjnych w wysokości 255,00  od osoby.

Koszt uczestnictwa dla osób z OSP spoza KSRG wynosi 600,00 zł od osoby.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość (po wcześniejszej telefonicznej informacji) przyjazdu uczestników w dniu poprzedzającym szkolenie tj. 03.09.2018 r., za co zostanie naliczona dodatkowa opłata według stawki delegacyjnej w wysokości 45,00 zł od osoby.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowego szkolenia udziela bryg. Tomasz Traciłowski pod numerem telefonu (18) 448 60 81.

Szczegóły dotyczące szkolenia

Termin szkolenia: 04-09-2018 0:00
Koniec szkolenia: 07-09-2018 0:00
Ilość miejsc 50
Zajętych miejsc 34
Wolnych miejsc 16
Rejestracja możliwa do 17-08-2018
Lokalizacja Nowy Sącz
Rejestracja na to szkolenie nie jest już możliwa.