Menu
A+ A A-

Szkolenie z technik i taktyki poszukiwań z wykorzystaniem psów ratowniczych w terminie 02-05.07.2018 w Nowym Sączu

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że na terenie Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu planuje zorganizować w dniach 02-05 lipca 2018 roku Szkolenie z technik i taktyki poszukiwań z wykorzystaniem psów ratowniczych.

Szkolenie ma na celu przygotowanie przewodników psów ratowniczych do udziału w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych po katastrofach budowlanych oraz poszukiwania osób zaginionych      w  terenie.

Program szkolenia dostępny jest na stronie internetowej KG PSP pod adresem: http://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/Zakr_es_specjalistyczny

Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania się na szkolenie jest zarejestrowanie się w formie elektronicznej na stronie internetowej http://szkolenia.sapsp.pl

Rejestracja na stronie internetowej będzie możliwa do dnia 11 czerwca lub do wyczerpania miejsc.

Lista osób zakwalifikowanych na przedmiotowe szkolenie zostanie opublikowana w zakładce „Komunikaty” w dniu 12 czerwca 2018 roku. Po opublikowaniu listy możliwe będzie pobranie z tej zakładki karty zgłoszenia. Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia należy wysłać faksem na nr 18 448 60 86 do dnia 15 czerwca 2018 roku.

Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do dostarczenia w dniu rozpoczęcia szkolenia oryginałów karty zgłoszenia i karty skierowania.

Funkcjonariusze PSP oraz jednostki OSP KSRG biorących udział w działaniach ratowniczych ponoszą jedynie koszt zakwaterowania i wyżywienia liczony według stawek delegacyjnych.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość (po wcześniejszej telefonicznej informacji) przyjazdu uczestników w dniu poprzedzającym szkolenie tj. 01.07.2018 r. za co zostanie naliczona dodatkowa kwota według stawki delegacyjnej dla PSP i OSP KSRG w wysokości 45,00 zł od osoby.

Dla pozostałych zainteresowanych koszt udziału w szkoleniu z technik i taktyki poszukiwań   z  wykorzystaniem psów ratowniczych wynosi 800,00 zł.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowych szkoleń udziela bryg. Piotr Gancarczyk pod numerem telefonu 18 448 60 83, 507 141 751.

 

 

 

 

 

Szczegóły dotyczące szkolenia

Termin szkolenia: 02-07-2018 0:00
Koniec szkolenia: 05-07-2018 0:00
Ilość miejsc 20
Zajętych miejsc 20
Wolnych miejsc 0
Rejestracja możliwa do 11-06-2018
Lokalizacja Nowy Sącz
Rejestracja na to szkolenie nie jest już możliwa.