Menu
A+ A A-

Szkolenie przewodników psów ratowniczych w terminie 25-29.06.2018 r.

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że na terenie Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu planuje zorganizować w dniach 25-29 czerwca 2018 roku Szkolenie przewodników psów ratowniczych.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do roli przewodnika psa ratowniczego.

Program szkolenia dostępny jest na stronie internetowej KG PSP pod adresem: http://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/Zakr_es_specjalistyczny

Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania się na szkolenie jest zarejestrowanie się w formie elektronicznej na stronie internetowej http://szkolenia.sapsp.pl

Rejestracja na stronie internetowej będzie możliwa do dnia 11 czerwca lub do wyczerpania miejsc.

Lista osób zakwalifikowanych na przedmiotowe szkolenie zostanie opublikowana w zakładce „Komunikaty” w dniu 12 czerwca 2018 roku. Po opublikowaniu listy możliwe będzie pobranie z tej zakładki karty zgłoszenia. Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia należy wysłać faksem na nr 18 448 60 86 do dnia 15 czerwca 2018 roku.

Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do dostarczenia w dniu rozpoczęcia szkolenia oryginałów karty zgłoszenia i karty skierowania.

Funkcjonariusze PSP oraz jednostki OSP KSRG biorących udział w działaniach ratowniczych ponoszą jedynie koszt zakwaterowania i wyżywienia liczony według stawek delegacyjnych.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość (po wcześniejszej telefonicznej informacji) przyjazdu uczestników w dniu poprzedzającym szkolenie tj. 24.06.2018 r. za co zostanie naliczona dodatkowa kwota według stawki delegacyjnej dla PSP i OSP KSRG w wysokości 45,00 zł od osoby.

Dla pozostałych zainteresowanych koszt udziału jednej osoby w szkoleniu przewodników psów ratowniczych wynosi 1 000,00 zł.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowych szkoleń udziela bryg. Piotr Gancarczyk pod numerem telefonu 18 448 60 83, 507 141 751.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegóły dotyczące szkolenia

Termin szkolenia: 25-06-2018 0:00
Koniec szkolenia: 29-06-2018 0:00
Ilość miejsc 20
Zajętych miejsc 20
Wolnych miejsc 0
Rejestracja możliwa do 11-06-2018
Lokalizacja Nowy Sącz
Rejestracja na to szkolenie nie jest już możliwa.