Menu
A+ A A-

Szkolenie z zakresu stabilizacji wykopów i zasypów ziemnych 04-08.06.2018

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że w pierwszej połowie czerwca br. na terenie Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu organizuje  Szkolenie z zakresu stabilizacji wykopów i zasypów ziemnych w terminie: 04-08 czerwca br.

Szkolenie ma na celu przygotowanie słuchacza do wykonywania zadań z zakresu stabilizacji wykopów i zasypów ziemnych.

Szkolenie przeznaczone jest dla członków specjalistycznych grup poszukiwawczo - ratowniczych oraz członków specjalistycznych grup ratownictwa technicznego.

Program ww. szkolenia dostępny jest na stronie internetowej KG PSP pod adresem: http://www.straz.gov.pl/download/3598

Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania się na szkolenie jest zarejestrowanie się w formie elektronicznej na stronie internetowej http://szkolenia.sapsp.pl

Rejestracja na stronie internetowej możliwa będzie do dnia 17 maja lub do wyczerpania miejsc.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie zostanie opublikowana w zakładce „Komunikaty” w dniu 18 maja 2018 roku. Po opublikowaniu listy możliwe będzie pobranie z tej zakładki karty zgłoszenia. Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia należy wysłać faksem na nr 18 448 60 86 do dnia 25 maja.

Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do dostarczenia w dniu rozpoczęcia szkolenia oryginałów karty zgłoszenia i karty skierowania.

Funkcjonariusze PSP ponoszą jedynie koszt zakwaterowania i wyżywienia liczony według stawek delegacyjnych w wysokości 330,00 zł od osoby.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość (po wcześniejszej telefonicznej informacji) przyjazdu uczestników w dniu poprzedzającym szkolenie tj. 03.06 br. za co zostanie naliczona dodatkowa kwota według stawki delegacyjnej w wysokości 45,00 zł od osoby.

Dodatkowych informacji na temat wymienionych szkoleń udziela bryg. Robert Kłębczyk pod numerem telefonu 608 387 811.

Szczegóły dotyczące szkolenia

Termin szkolenia: 04-06-2018 0:00
Koniec szkolenia: 08-06-2018 0:00
Ilość miejsc 16
Zajętych miejsc 16
Wolnych miejsc 0
Rejestracja możliwa do 17-05-2018
Lokalizacja Nowy Sącz
Rejestracja na to szkolenie nie jest już możliwa.