Menu
A+ A A-

Szkolenie z zakresu topografii oraz systemu globalnej lokalizacji satelitarnej (GPS) - II w terminie: 05-08.02.2018r.

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że w dniach 05-08 lutego 2018 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu organizowane jest drugie w tym roku Szkolenie z zakresu topografii oraz systemu globalnej lokalizacji satelitarnej (GPS).

Tematyka szkolenia obejmuje wykorzystanie znajomości topografii, urządzeń GPS oraz oprogramowania w działaniach ratowniczych. Zajęcia odbywają się zarówno w formie teoretycznej, jak i praktycznej (ćwiczenia w terenie).

Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania się na ww. szkolenie jest zarejestrowanie się do dnia 24 stycznia 2018 roku na stronie  internetowej http://szkolenia.sapsp.ploraz pobranie z tej strony i wysłanie faksem na nr 18 448 60 86 do dnia 26 stycznia wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia, która będzie do pobrania w zakładce „Komunikaty”.

W przypadku większej ilości osób z jednostki organizacyjnej powinny się one znaleźć na jednej – wspólnej karcie zgłoszenia.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie zostanie udostępniona na ww. stronie internetowej do dnia 29 stycznia 2018 roku.

Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do dostarczenia w dniu rozpoczęcia szkolenia oryginału karty zgłoszenia.

Funkcjonariusze PSP ponoszą jedynie koszt zakwaterowania i wyżywienia liczony według stawek delegacyjnych w wysokości 255,00 od osoby.

Koszt udziału jednej osoby z OSP włączonej do KSRG, biorącej bezpośredni udział w działaniach ratowniczych wynosi 255,00 zł (zgodnie ze stawką delegacyjną) płatne przed rozpoczęciem, po potwierdzeniu przez organizatora zakwalifikowania na szkolenie. Warunkiem zakwalifikowania na w/w zasadach jest złożenie podpisanego przez właściwego terenowo komendanta miejskiego/ powiatowego PSP stosownego zaświadczenia, do pobrania w zakładce "KOMUNIKATY".

Koszt udziału jednej osoby z OSP spoza KSRG, niespełniającej wymogów opisanych powyżej wynosi 600,00 zł, płatne przed rozpoczęciem, po potwierdzeniu przez organizatora zakwalifikowania na szkolenie.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość (po wcześniejszej telefonicznej informacji) przyjazdu uczestników w dniu poprzedzającym szkolenie tj. 28.01.2018 r., za co zostanie naliczona dodatkowa opłata według stawki delegacyjnej w wysokości 45,00 zł od osoby.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowego szkolenia udziela bryg. Tomasz Traciłowski pod numerem telefonu (18) 448 60 81.

Szczegóły dotyczące szkolenia

Termin szkolenia: 05-02-2018 0:00
Koniec szkolenia: 08-02-2018 0:00
Ilość miejsc 24
Zajętych miejsc 24
Wolnych miejsc 0
Rejestracja możliwa do 22-01-2018
Lokalizacja Nowy Sącz
Rejestracja na to szkolenie nie jest już możliwa.