Menu
A+ A A-

Szkolenie z zakresu organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych i technik ratowniczych w działaniach SGPR 19-23.03.2018r.

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że na terenie Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu organizowane jest w dniach 19-23 marca 2018 roku Szkolenie specjalistyczne z zakresu organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych i technik ratowniczych w działaniach SGPR.

Szkolenie przeznaczone jest dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej,  którzy mają zostać włączeni do struktur specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej.

Ukończenie szkolenia uprawnia do rozpoczęcia cyklu szkoleń specjalistycznych z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych.

Program szkolenia dostępny jest na stronie internetowej KG PSP pod adresem: http://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/Zakr_es_specjalistyczny .

Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania się na ww. szkolenie jest zarejestrowanie się do dnia 07 marca w formie elektronicznej na stronie internetowej http://szkolenia.sapsp.pl oraz pobranie z tej strony i wysłanie faksem na nr 18 448 60 86 do dnia 09 marca wypełnionej i podpisanej kart zgłoszenia, która będzie do pobrania w zakładce „Komunikaty”.

Ze względu na duże zainteresowanie na ww. szkolenie, lista logujących się jest zarazem orientacyjną liczbą osób chętnych na przedmiotowe szkolenie. W związku z tym, organizator biorąc pod uwagę potrzeby zapewnienia gotowości operacyjnej SGPR, będzie decydował o zakwalifikowaniu na szkolenie. Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie zostanie udostępniona na ww. stronie internetowej do dnia 12 marca 2018 roku. Jednocześnie informujemy, że karty zgłoszenia oraz wpłaty na szkolenie należy dokonywać dopiero po opublikowaniu listy osób zakwalifikowanych.

Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do dostarczenia w dniu rozpoczęcia szkolenia oryginałów karty zgłoszenia i karty skierowania.

Funkcjonariusze PSP ponoszą jedynie koszt zakwaterowania i wyżywienia liczony według stawek delegacyjnych, w związku z powyższym koszt udziału jednej osoby w szkoleniu wynosi 307,50zł.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość (po wcześniejszej telefonicznej informacji) przyjazdu uczestników w dniu poprzedzającym szkolenie tj. 18.03.2018 r. za co zostanie naliczona dodatkowa kwota według stawki delegacyjnej w wysokości 45,00 zł od osoby.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowych szkoleń udziela bryg. Robert Kłębczyk pod numerem telefonu 601 425 211.

Szczegóły dotyczące szkolenia

Termin szkolenia: 19-03-2018 0:00
Koniec szkolenia: 23-03-2018 0:00
Ilość miejsc Nielimitowane
Zajętych miejsc 36
Rejestracja możliwa do 07-03-2018
Lokalizacja Nowy Sącz