Menu

Lista osób zakwalifikowanych na Szkolenie specjalistyczne z zakresu organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych i technik ratowniczych w działaniach SGPR oraz obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych

INFORMACJA

dotycząca

„Szkolenia specjalistycznego z zakresu organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych

i technik ratowniczych w działaniach SGPR” organizowanego w dniach 19-23.03.2018 r.

oraz

„Szkolenia specjalistycznego z zakresu obsługi elektronicznych urządzeń

do lokalizacji osób zasypanych” organizowanego w dniach 23-25.03.2018 r.

Każda osoba zakwalifikowana na przedmiotowe szkolenia zobowiązana jest do wysłania faksem na nr 18 448 60 86 do dnia 14 marca do godz. 12:00 wypełnionych i podpisanych kart zgłoszenia oraz do dostarczenia w dniu rozpoczęcia szkolenia oryginałów kart zgłoszenia i kart skierowania.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość (po wcześniejszej telefonicznej informacji) przyjazdu uczestników w dniu poprzedzającym szkolenie tj. 18.03.2018 r. za co zostanie naliczona dodatkowa kwota według stawki delegacyjnej w wysokości 45,00 zł od osoby.

Lista zakwalifikowanych na szkolenia:

1. KM PSP Jastrzębie-Zdrój - 4 osoby

2. KM PSP m. st. Warszawy - 3 osoby

3. KP PSP Brzeg - 2 osoby

4. KM PSP Wałbrzych - 2 osoby

5. KM PSP Nowy Sącz - 2 osoby

6. KM PSP Płock - 3 osoby

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie szkoleniami informujemy, że planowane jest uruchomienie w roku 2018 ich dodatkowych terminów. Osoby zgłoszone poprzez stronę internetową www.szkolenia.sapsp.pl, które nie zakwalifikowały się na obecne terminy, zostały zarejestrowane i będą na bieżąco informowane o dodatkowych uruchamianych terminach szkoleń.

Równocześnie informujemy, że z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na szkoleniach, w 2018 roku do udziału ww. przedsięwzięciach przewidziano wyłącznie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Powrót na górę