Menu

Informacje i wykaz osób zakwalifikowanych na SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW PSÓW RATOWNICZYCH 31.07-03.08.2017r. - Nowy Sącz

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW PSÓW RATOWNICZYCH

Wykaz osób przyjętych na szkolenie zawiera lista:

LP.

Imię i Nazwisko Jednostka
1 Magdalena Szewczyk-Dzido OSP JRS Wrocław
2 Joanna Szumer OSP GPR Wołczkowo
3 Agnieszka Hadrzyńska OSP Siechnice
4 Katarzyna Wodniak OSP Gdańsk
5 Jerzy Herma OSP GRS Kęty

Informacja dla uczestników

Szkolenie rozpoczyna się 31.07 br. o godzinie 9 00 w sali wykładowej WSSGR SA PSP w Nowym Sączu ul. Węgierska 188 H. (wjazd przez bramę główną zakładu SGL CARBON Group Polska SA.    

Można przyjechać w niedzielę 30 lipca w godzinach 1900-2400 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest dokonanie wpłaty oraz dostarczenie wymaganej dokumentacji: (uczestnik może przywieźć ze sobą)

- oryginał skierowanie, zgodny ze wzorem określonym w programie szkolenia

       - kopię orzeczenia komisji lekarskiej lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające

         okresowe badanie lekarskie, aktualne na czas trwania szkolenia,

       - kopię karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub

         zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

         aktualne na czas trwania szkolenia,

- oryginał lub kopię dokumentacji szkoleniowej z pracy instruktora obejmujący okres dwu  

letni, w szkoleniu psów, w ramach Związku Kynologicznego w Polsce lub jednostkach

podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

     - oryginał lub kopię ważnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

    Uczestnik szkolenia musi być wyposażony w sprzęt ochrony osobistej: kask ochronny,

    rękawice ochronne, odzież przeciwdeszczową, buty o wzmocnionej podeszwie,
    a także przybory do pisania
.

    Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest asp. sztab. Krzysztof Gruca tel.kom.        602 179 834

                                                                                        

                      WSSGR SA PSP                                                                                

Powrót na górę