Menu

Zaktualizowany plan szkoleń WSSGR w roku 2016 (aktualizacja 07.06.2016 r.)

Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

Data

Rozp.

Zakończ.

1.

Szkolenie z zakresu przygotowania do   działań ratowniczych poza granicami kraju

18.01.2016

22.01.2016

2.

Szkolenie z zakresu przygotowania do   działań ratowniczych poza granicami kraju

01.02.2016

05.02.2016

3.

Szkolenie   kandydatów na młodszych ratowników wysokościowych KSRG

15.02.2016

20.02.2016

4.

Szkolenie młodszych ratowników wysokościowych KSRG

22.02.2016

29.02.2016

5.

Szkolenie z zakresu   topografii oraz systemu globalnej lokalizacji satelitarnej (GPS)

01.03.2016

04.03.2016

6.

Szkolenie z zakresu   topografii oraz systemu globalnej lokalizacji satelitarnej (GPS)

21.03.2016

24.03.2016

7.

Kurs specjalistyczny z zakresu   obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych

04.04.2016

08.04.2016

8.

Szkolenie z zakresu   topografii oraz systemu globalnej lokalizacji satelitarnej (GPS)

12.04.2016

15.04.2016

9.

Szkolenie z zakresu ratownictwa na wodach   szybkopłynących

25.04.2016

29.04.2016

10.

Szkolenie z zakresu ratownictwa na   wodach szybkopłynących

09.05.2016

14.05.2016

11.

Szkolenie z zakresu ratownictwa na   wodach szybkopłynących

16.05.2016

20.05.2016

12.

Szkolenie specjalistyczne z zakresu   stabilizacji naruszonych konstrukcji

30.05.2016

03.06.2016

13.

Szkolenie specjalistyczne z zakresu   stabilizacji naruszonych konstrukcji

13.06.2016

17.06.2016

14.

Szkolenie przewodników psów   ratowniczych

20.06.2016

24.06.2016

15.

Kurs specjalistyczny z zakresu   obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych

27.06.2016

01.07.2016

16..

Szkolenie specjalistyczne z zakresu   stabilizacji naruszonych konstrukcji

05.09.2016

09.09.2016

17.

Szkolenie z zakresu stabilizacji   wykopów i zasypów ziemnych

26.09.2016

30.09.2016

18.

Szkolenie młodszych ratowników wysokościowych   KSRG

19.10.2016

26.10.2016

19.

Szkolenie instruktorów psów ratowniczych

21.11.2016

26.11.2016

20.

Warsztaty tematyczne dla egzaminatorów psów   ratowniczych

28.11.2016

02.12.2016

Powrót na górę